BERITA

Boawae : Omheining school

De school is gebouwd door via PNPM-Integrasi 2011:
PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat / Nationaal Programma voor Bevolkingsontwikkeling. Dit werkt als volgt : Een aanvraag moet vanuit het lokale bestuur komen, ook moeten zij over een startbedrag beschikken. Daarnaast moet er vanuit de bevolking een bedrag of natura beschikbaar gesteld worden.Vanuit Jakarta wordt dit aangevuld tot het totaal bedrag. Voor de omheining was geen geld beschikbaar gesteld.
Echter het Instituut Boawae wil ook graag een omheining, omdat de doelgroep
kwetsbaar is. Daarnaast vinden er helaas diefstalletjes plaats in de vorm van het stelen van lamppeertjes en kleine attibuten.

De reden voor de oprichting van instituut is dat er tot 1995 geen speciale zorg voor gehandicapten in Nagekeo bestond. Het Gehandicapten Instituut Boawae is in 1995 opgericht door de moederorganisatie Bakti Luhur in Malang / Oost Java. Tezamen met de instituten in 1995 in Boanio / 1997 in Mundemi en in 1998 in Bajawa.
In Boawae verblijven 16 gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar het instituut en er wordt zorgt verleent aan 28 kinderen in de kampung.
Er zijn 4 zusters en 2 hulpen voor deze 44 kinderen.
Stichting Karunia vertaalt met dit project het volgende milenniumdoelstelling
in : In 2015 hebben alle mentaal en fysieke gehandicapte jongens en meisjes een schoolse activiteit aangepast aan de mogelijkheden van het gehandicapte kind.

Activiteiten Gehandicapten Instituut Boawae :
1.Huisbezoek aan het Mentaal en / of Fysiek Gehandicapte kind en zijn / haar familie in de kampung.
2.Begeleiding aan het Mentaal en / of Fysiek Gehandicapte kind en zijn / haar ouders in zijn / haar eigen omgeving.
3.Opvang van het Mentaal en / of Fysiek Gehandicapte kind in het instituut, omdat het gehandicapte kind in zijn / haar eigen omgeving niet de benodig-         de zorg kan krijgen.
4. Opvang van wezen.
5. Community Basic Rehabilitation .
Kostenbegroting : 9000 euro
Bijdrage ouders is nihil, de kinderen komen uit arme gezinnen.Vanuit de moederorganisatie in Malang krijgt men een geringe bijdrage in de kosten voor de maaltijdvoorzieningen & stuurt rijst. De lokale Gemeente geeft af en toe een bijdrage in de vorm van rijst.
Projectadres :
Panti Alma Boawae
Jln Abulobo Paulewa I Blok D
Boawae, Nagekeo
Flores NTT, Indonesie
Hoofd : Zuster Annie
source:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *