BERITA

Gambaran umum Bhakti Luhur

nuns, nurses, and kidsIndonesia – Dutch – English

Een overzicht over Bhakti Luhur

Gambaran Umum Bhakti Luhur

General Description

Uskup Merauke

Bishop of Merauke

Foto’s van papua’s kinderen en vrouwen

Foto perempuan dan anak-anak Papua

Picture of women and kids of Papua

Een zuzter vond een verwaarloosd kind in het oerwoud en nam het mee naar Bhakti Luhur

Seorang suster menemukan seorang anak diabaikan dalam hutan dan membawanya ke Bhakti Luhur

A sister found a child abandoned in the woods and took him to Bhakti Luhur

Een foto van de wisma

Sebuah foto Wisma

Picture of a homestead

De kinderen maken goede vooruitgang nadat ze verzorgt worden in de wisma van Bhakti Luhur, ze krijgen er begeleiding en scholing.

Anak-anak membuat kemajuan yang baik setelah dalam perawatan WismaBhakti Luhur, mereka mendapatkan bimbingan dan pelatihan.

The children makes good progress after being treated at Bhakti Luhur, they received special guidance and trainings

  • de zusters, de verzorgsters en de kinderen
  • een speelactiviteit

• sister, perawat dan anak-anak
• kegiatan bermain

  • nuns, nurses, and kids
  • playing together

Op dit moment worden ze verzorgd in Bhakti Luhur

Saat ini mereka dirawat di Bhakti Luhur

They are currently being treated at Bhakti Luhur

De verhuizing naar Bhakti Luhur

Dipindahkan ke Bhakti Luhur

Moved to Bhakti Luhur

Nu hebben ze weer een menswaarding bestaan

Sekarang mereka memiliki kehidupan yang layaklagi

They are living a better life

Een school en een wisma voor gehandicapte kinderen

In jakarta-tangerang is reeds een school en een wisma gebouwd voor gehandicapte kinderen van de fabriekarbeiders.

Sebuah sekolah untuk anak-anak cacat dan Wisma
Di Jakarta-Tangerang telah membangun sebuah sekolah dan Wisma untuk anak-anak cacat pekerja pabrik.

A school for the disabled and a homestead in Jakarta-Tangerang, a special school and a homestead for disabled children of factory workers

Hier kunnen ze wonen en een therapies krijgen

Di sini mereka bisa hidup dan mendapatkan terapi

In here they can live and receive therapy

In nangapinoh west kalimantan

Hier werd een huis en school gebouwd voor gehandicapte kinderen van het oerwoud

Dalam nangapinoh Kalimantan Barat
Di sini dibangun sebuah rumah dan sekolah untuk anak-anak cacat dari hutan

in Nangapinoh, West Kalimantan. A house and a shcool were built here to help disabled people who used to live in the forest

Kinderen met een handicap uit de binnenlanden van Borneo, er is er geen khusu school, daarom Bhakti Luhur ontvangt ze in hun huis, zodat ze naar school kunnen.

Anak-anak penyandang cacat dari pedalaman Kalimantan, tidak ada sekolah khusus, jadi Bhakti Luhur menerima mereka di rumah sehingga mereka dapat pergi ke sekolah.

Children with disabilities from the outback of Kalimantan. There is no special school for them, therefore Bhakti Luhur is accepting them and enroll them in home-schooling

In borneo zijn nu frequente overstromingen, omdat de bossen zijn gekapt, dan worden de kinderen opgepikt door de boot van huis naar school.

Di Borneo sekarang sering banjir, karena hutan ditebang, maka anak-anakdijemput oleh perahu dari rumah ke sekolah.

Borneo is oftentimes heavily flooded, due to massive deforestation. Kids are being picked up by boats from their homes to the school

Ons jongste kind

Anak bungsu kami

Our youngest member of the family

De heilige mis

Misa kudus

Holy Mass

diambil dari: http://www.soza.org/serie%202010%20YBL/index.html

taken from: http://www.soza.org/serie%202010%20YBL/index.html

diterjemahkan melalui Google Translate dari bahasa belanda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *