Pendaftaran Relawan

Pendaftaran Keanggotaan

Formulir Permohonan Menjadi Anggota Sukarelawan Yayasan Bhakti Luhur

DATA DIRI

Nama                                                   :

Tanggal Lahir                                     :

Jenis Kelamin                                     :

Golongan Darah                                 :

Referensi                                             :

Agama                                                 :

Status                                                  : Kawin / Belum Kawin / Cerai

Pekerjaan                                            :

Alamat Lengkap                                  :

Kode Pos                                            :

No Tlp Rumah / Kantor                  :

No HP                                                 :

Email                                                   :

Bahasa yang dikuasai                        :

Ahli di Bidang                                      : Akuntansi / Design / Fotografer / Komputer / Kesenian / dll.

Program Sukarelawan yg dikuasai  : Menghimpun Dana / Konsumsi / Dokumentasi / Dinas di Kantor

Yayasan / Peninjau /Survayer / Pelayanan Umum di Kantor

Yayasan / dll.

Kendaraan Pribadi                              :

Waktu Luang                                       :

Kumpulkan data-data ini ke Bhakti Luhur dengan alamat dibawah ini :